Ofte Stilte Spørsmål (FAQ)

På denne siden finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål og våre svare på disse.

Dersom du har spørsmål om våre tjenester eller løsninger som ikke besvares på denne siden, ber vi deg om å ta kontakt med oss.

Musikkpromotering Symbol

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hvorfor skal jeg promotere musikken min?

Det har aldri blitt gitt ut mer musikk enn nå. Ukentlig gis det ut et sted mellom 10 og 20 album, og 100-150 singler -bare fra norske artister, band og produsenter! I tillegg gis det ut enorme mengder musikk fra alle verdenshjørner, og alle ønsker den samme oppmerksomheten fra de samme aktørene.

Konkurransen om å oppnå eksponering har aldri vært større, og som norsk artist konkurrerer du nasjonalt og mot internasjonale aktører fra større markeder, som ofte bruker betydelige ressurser på både promotering og markedsføring.

I korte, brutale trekk: dersom du velger å gi ut musikken din uten å få hjelp til å promotere (eller markedsføre) den, kan vi nesten garantere at du ikke vil nå ut og frem.

De aller fleste artister og band bruker lang tid, ofte årevis, på å skrive, spille inn og gi ut sin musikk. Blod, svette og tårer, identitet og livsverk er ord vi ofte hører i denne sammenhengen.

Å la tilfeldigheter og flaks avgjøre hvorvidt musikken når ut til publikum fraråder vi på det sterkeste.

Hva er forskjellen på promotering og markedsføring?

Tradisjonell promotering foregår, i all hovedsak, før den aktuelle musikken er utgitt. Her henvender man seg til mediehus, radiostasjoner og andre personer og selskaper med spesiell innflytelse som kan bidra til å spre din musikk og presentere ditt prosjekt videre ovenfor lytteren.

Markedsføring henvender seg i all hovedsak direkte til lytteren/kjøperen via strategiske reklamekampanjer, men også til tastemakere og personer som kontrollerer viktige spillelister.

Hva slags garantier gir dere oppdragsgivere?

Vi garanterer at jobben vi gjør på prosjekter vi velger å engasjere oss i gjennomføres 100% profesjonelt, og at vi følger de rammene vi setter i samarbeid med deg. Vi garanterer deg også oppfølging og rapportering etter at jobben er gjort.

Samtidig er det viktig å understreke at det ligger i promoteringens natur at det er umulig å garantere resultater i form av omtale, anmeldelser, spillelisting osv. Vi arbeider med mennesker, selskaper og nettverk som ønsker å påvirkes, men som samtidig gjør sine egne vurderinger og avgjørelser.

Hvorfor ønsker dere å involveres 3 måneder før musikken skal gis ut?

På oppdrag der vi skal henvende oss til tradisjonell radio og media ønsker vi å involveres tidligst mulig i prosessen. Vi igangsetter utsendelse til relevant media og radio minimum 14 dager før utgivelse. Avhengig av hvor langt du har kommet i egen prosess og hva slags oppgaver du ønsker hjelp til å løse av oss, jobber vi normalt med en utgivelse i god tid før dette også.

Etablering av digital kampanjeside, hjelp til utforming av presseskriv mm. skal naturligvis være på plass før utsendelsen, i tillegg vil vi trenge tid til planlegging og å få plass til ditt prosjekt i våre kalendere.

All vår erfaring tilsier at man har større muligheter for å oppnå gode resultater når man bruker god tid på å skape en så tiltalende pakke som mulig, kontra å rushe en utgivelse. Vi ønsker selvfølgelig oppnå så gode resultater som mulig på oppdragene vi velger å engasjere oss i.

Playlist-pitching, TikTok-pitching, influenser-pitching og promotering via sosiale medier skjer normalt når utgivelsen er et faktum, til og med når musikken har vært ute en stund, så her er tidsaspektet naturligvis annerledes.

Hva er forskjellen på tradisjonell promotering og Playlist/TikTok-promotion?

Tradisjonell promotering henvender seg i all hovedsak til radiostasjoner, tv-kanaler, aviser, magasiner og andre som kan tenkes å gjøre redaksjonelle oppslag eller spille din musikk til sitt publikum.

Playlist-pitching (Spotify), TikTok-pitching, influenser-pitching og promotering i sosiale medier gjøres normalt rett etter utgivelsen og de påfølgende 5-6 ukene. Mens målet (å oppnå eksponering for din musikk) er det samme, er arbeidsmetodene, nettverkene og ikke minst tidsaspektet forskjellig fra tradisjonell promotering.

Hvordan jobber dere med Playlist-pitching?

Musikkpromotering.no tar utgangspunkt i din musikalske identitet og sjanger. Vi finsikter nettverk basert på din målgruppe, og pitcher musikken ovenfor disse.

Vi promoterer kun ovenfor spillelister som består av kuratorer av kjøtt og blod, og som fremviser lidenskap og spisskunnskap innenfor sjangeren. Betalte plasseringer, bots og payola er vi prinsippielle motstandere av. Ønsker du å benytte en slik løsning, er du nødt til å bruke en annen aktør enn Musikkpromotering.no

Hvor mange vi vil promotere deg ovenfor og over hvor lang tid arbeidet vil foregå, er avhengig av musikken din, ambisjonene dine og budsjettet ditt.

Vi arbeider primært med Spotify-kuratorer, men kan også arbeide med pitching på andre plattformer.

Er det mulig å kombinere forskjellige typer promotering?

Absolutt, dette er en av styrkene til Musikkpromotering.no

Når du fyller ut kontakt-skjemaet vil vi danne oss et bilde av hvem du er og hva du trenger. Dersom dine planer for utgivelsesdato/promoteringsstart passer inn i vår kalender og musikken appellerer til vårt team, vil vi sammen med deg sette opp en pakkeløsning som passer for akkurat ditt prosjekt.

Kan promotering kombineres med andre tjenester fra NPS Media?

Absolutt, vi verdsetter selvfølgelig oppdragsgivere som benytter seg av flere av våre plattformer, merkevarer og tjenester.

Promotering kombinert med markedsføring, trykking av fysisk utgivelse eller merch, produksjon av reklamefilm eller studiotjenester, gir både deg og oss som selskap fordeler.

Ta kontakt med oss slik at vi kan bli bedre kjent med deg og lære mere om dine ønsker og ambisjoner.